Ketensamenwerking

De Groene Keten benut de kracht van Resultaatgericht Samenwerken optimaal. Het eindresultaat zal zijn dat de doorlooptijd korter is en uw investering aanmerkelijk lager dan bij een traditioneel bouwproces.

Rendabele woningportefeuille

Uiteindelijk wordt een gebouw opgeleverd, dat de bewoners meer comfort biedt zonder stijgende woonlasten. De investeringen komen de levensduur van uw portefeuille ten goede en waarborgen voor u voldoende verdiencapaciteit, ook in de toekomst.

Zorgeloos naar label A of B

De coöperatieve manier van werken, ervaring met verduurzaming, kennis van subsidies én financieringsmogelijkheden leiden tot direct rendabele oplossingen. Op deze manier kunt u uw vastgoedportefeuille zorgeloos opwaarderen naar energielabel A of B.

Woonlastenwaarborg

De Groene Keten komt samen met u de vereiste woonlastenwaarborg na, zonder dat dit nadelig is voor u. De Groene Keten maakt desgewenst de berekeningen hiervoor. U heeft er geen omkijken naar.

Eén aanspreekpunt

Een bouwkundig procesmanager stuurt de keten aan en is de coach in de ontwerp-, realisatie- en exploitatiefase. Dit geeft voor u een zee van tijdwinst.

De opdrachtgever is ketenpartner

Transparante financiën, heldere communicatie en wederzijds vertrouwen vormen de basis van de samenwerking. U zult niet geconfronteerd worden met onverwachte financiële tegenvallers.

Maximaal wooncomfort

Voor de bewoner een energiezuinige, prettige leefomgeving en voor u als opdrachtgever vastgoed dat in waarde stijgt en klaar is voor de toekomst.

Subsidies en fiscale voordelen

U hoeft geen tijd te investeren in de telkens wisselende, complexe materie van de subsidies en fiscale regelingen. U wordt uitgebreid geïnformeerd over de mogelijkheden.

Bijpassende financiering

Een financiering geeft u de ruimte om uw duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren en uw vastgoedbestand in waarde te laten stijgen, zonder dat dit ten koste gaat van uw financiële positie.

Efficiëntere exploitatie

Door in het begin goede keuzes te maken, geeft u vorm aan een gestructureerde  en betaalbare exploitatie in de toekomst.

Transparant verdienmodel

De ketensamenwerking werkt met een transparant netto verdienmodel. Door dit transparante verdienmodel is uw financiële zekerheid gewaarborgd.

Tevreden gebruikers

Door voor, tijdens en na afloop van de werkzaamheden respectvol met de gebruikers om te gaan, ontstaat wederzijds begrip. Tevreden gebruikers leiden tot een goed imago van u als verhuurder.

Groene Keten    •    Ringbaan Oost 104    •    5013 CD Tilburg    •    Tel: +31(0)13 543 81 33    •    E-mail: info@groene-keten.nl